خاورمیانه و موقعیت خطرناک اقلیت‌ها

شما چهار گزینه پیش روی خود دارید: خانه‌هایتان را ترک کنید، مسلمان شوید، جزیه دهید یا کشته شوید. این پیامی است که مسیحیان شهر موصل از سوی داعش دریافت کرده‌اند. خانه‌های مسیحیان شهر تک به تک شناسایی شده و بر دیوار و درهایشان نوشته‌ای با این مضمون درج شده است: “املاک حکومت اسلامی”. در پی …

نوستالژی خلافت اسلامی در جهان سنی

سقوط امپراتوری عثمانی تا مدتها نقطه پایان دوره خلافت در دنیای سنی به شمار می‌رفت. این امپراتوری بزرگ به کشورهایی بر مبنای مفهوم دولت-ملت تقسیم شده و نظام خلافت در مهد تأسیس آخرین نسخه آن با نظامی سکولار جایگزین شد؛ اما تحولات جهانی و چالش‌ها و تعارضات موجود منطقه به بروز بیداری اسلامی در بین …