زهری

این مقاله به سفارش دانشنامه جهان اسلام نوشته شده و هنوز در نوبت چاپ قرار نگرفته و از این رو تنها بخشی از آغاز آن در دسترس قرار گرفته است.

زهری: محمد بن مسلم بن عبیدالله بن عبد الله بن شهاب از محدثان و فقیهان تابعی مدینه.
وی از تیره بنی‌ زُهره بن کلاب از قریش است(ابن حنبل، العلل، ج3، ص420؛ ابن اثير جزری، ج 2، ص 82). سال ولادت وی را 50 ه‍‍.ق (صفدی، 5/18) یا 51 (ابن عبدالبر، ج6، ص113) یا 52 (طوسی، رجال، 294؛ شوشتری، ج9، ص582) و یا 58 دانسته‌اند (زرکلی، ج7، ص97؛ عمر کحاله، ج12، ص21) . پدر و برادرش عبدالله (بخاری، ج5، ص190، ج7، ص270) و برادرزاده‌اش محمد (ابن‌حبان، ج2، ص249) نیز از راویان حدیث بوده‌اند. جد وی شهاب دو فرزند به نام عبدالله داشته که هر دو از معاصران پیامبر اسلام (ص) بوده و یکی از آن دو از مهاجران به حبشه بوده و پیش از هجرت به مدینه از دنیا رفته و دومی در احد به همراه مشرکان با پیامبر جنگیده و ضربه‌ای به صورت آن حضرت وارد نموده است؛ شرح‌ حال ‌نویسان در این که کدام یک از آن دو جد محمد بن مسلم هستند و یا آن که یکی از آن دو جد پدری و دیگری جد مادری او است اختلاف نظر دارند (نک: ابن اثیر، ج3، ص184- 185؛ صفدی، ج17، ص111- 112).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *