بررسي انتقادي ايده تفسير قرآن به قرآن

این مقاله در خردنامه همشهری ویژه نامه سالروز رحلت علامه طباطبایی در سال 1384 منتشر شده است.

تفسيرالميزان بدون شك شاخص ترين اثر تفسيري شيعه در چند سده اخير است. اين تفسير بر مبناي نظريه تفسير قرآن به قرآن شكل گرفته و در عين حال روش هاي ديگر تفسيري از تفسير روايي، كلامي، فلسفي، عرفاني، اجتماعي و… را نيز معتبر مي شمارد. وجه جمع طباطبايي ميان اين دو طريقه آن است كه نخست هر فراز از آيات را بدون دخالت دادن اطلاعات بيروني و صرفاً با ارجاع آيات به يكديگر به شيوه تفسير موضوعي مورد شرح و بيان قرار مي دهد؛ آن گاه روش هاي ديگر تفسيري را در قالب بحث هاي مجزا تحت عنوان بحث روايي ، بحث فلسفي ، بحث تاريخي و… بكار گرفته و به روشي تفكيكي، فهمي جامع و در عين عصري از قرآن ارائه مي دهد. طباطبايي در طبقه بندي برداشت هاي قرآني خود در كنار برداشت هاي متنوع و متعدد فلسفي، اعتقادي، اخلاقي و اجتماعي، كمترين و چه بسا هيچ سهمي به تفسير فقهي و علمي اختصاص نداده است كه نشانگر نوعي نگرش نسبت به قلمرو قرآن و اولويت بندي مباحث از منظر قرآن است.

متن کامل مقاله را از این جا بارگیری کنید:
tafsir-qoran-be-qoran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *