اعجاز قرآن/‌بيانى

این مقاله در دایرة‌المعارف قرآن کریم، ج 3 منتشر شده است.

اعجاز قرآن/‌بيانى: ديدگاه‌هايى درباره اعجاز قرآن بر پايه ساختار بيانى و آرايه‌هاى ادبى‌آن
ديدگاه اعجاز بيانى از مشهورترين و فراگيرترين رويكردها در حوزه اعجاز قرآن است كه بازتاب فراوان و تأثير بسيارى در حوزه مطالعات كلامى، ادبى و تفسيرى داشته و مجموعه وسيعى از مجادلات و مباحثات را گرد خود پديد آورده است. اين ديدگاه براين فرض استوار است كه ساختار بيانى قرآن با برخوردارى از ويژگيهاى مافوق بشرى، عجز بشر از هماوردى با آن را در پى داشته و بدون پاسخ ماندن تحدى قرآن كه در بيشتر موارد ناظر به همين ساختار بيانى است بهترين دليل بر درستى اين مدّعا مى‏باشد. بنابراين اعجاز بيانى در واقع يكى از وجوه تحدى به شمار مى‏آيد كه نسبت به ديگر وجوه گفته شده از شهرت و پشتوانه مطالعاتى بيشترى برخوردار است.

متن کامل مقاله را از این جا بارگیری کنید:
ejaz-bayani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *