درآمدی بر کاربردهای زبانشناسی در مطالعات قرآنی

چکیده

زبان‌شناسی دانشی نسبتا نوپاست که به تدریج شاخه‌های مستقلی از آن پدید آمد و با سرعت فراوان گسترش یافت و کاربردهای فراوانی در علوم مختلف انسانی یافت. زبان‌شناسی و شاخه‌های آن کاربردهای متنوع و فراوانی در حوزه مطالعات قرآنی دارد. در این مقاله در صدد معرفی اجمالی دانش زبانشناسی و شاخه‌های آن و مهمترین کاربردهای آنها در مطالعات قرآنی هستیم.

کلیدواژه‌ها
زبان – زبانشناسی – معناشناسی – ریشه‌شناسی

این مقاله در شماره نخست مجله قرآن و علم منتشر شده است و از فایل پیوستی قابل بارگذاری است.
quran-and-linguestics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *